logo fyrmy

Implementace CRM a zkušenosti s využitím CRM v praxi

Máme zkušenosti z realizovaných projektů s úspěšným zavedením a efektivním využíváním CRM software. Známe CRM na našem i zahraničním trhu a můžeme Vám pomoci s výběrem správného systému pro Vás, nebo alespoň předat naše postřehy při porovnání CRM.

Proč je implementace CRM tak náročná?

Implementace CRM systému do firmy se dotýká obchodních činností a ty jsou pro zdravé fungování společnosti klíčové. Pokud nebudete mít správné informace o svých zákaznících je to stejné, jako byste neměli žádné informace (absence CRM software). Většina společností dělá základní chyby při rozhodování implementaci a využívání CRM systému.
 • nedostatečné či chybné zapojení managementu
  = výběr CRM provádí IT manažer nikoli manažer obchodu
 • nevhodně definované požadavky
  = nejasné očekávání bez měřitelných ukazatelů
 • chybí zapojení uživatelů
  = chybí motivace a vnitřní přijetí CRM
 • tlak na rychlé zavedení CRM
  = zpravidla chybí zpětná vazba za dílčí fáze projektu
Máme zkušenosti s “nastartováním” obchodního týmu a konkrétní změnou firmy k CRM podepsané konrétnímy výsledky. Tyto zkušenosti můžete využít i vy. Rozhodnout se musíte sami.
úspěšné CRM
Nabízíme Vám spolupráci a poradenství při výběru a implementaci CRM systému včetně konzultace Vašich očekávání a předpokladů. Vybereme Vám CRM systém, který bude odpovídat Vašim potřebám a kopírovat Vaše obchodní procesy. Používáme metody, které garantují úspěšné dokončení projektu a měřitelné výsledky a máme zkušenosti, které Vám nyní pravděpodobně chybí.
crm portál
"Koupit nebo vyvinout? Pár faktorů ke zvážení. To někdy může být velmi složitá otázka. Při její tvorbě je nutné mít na paměti několik bodů, které mohou při rozhodování pomoci." více na crmportal.cz
"Na základě integračních technologií je možné propojit CRM IS s ostatními informační systémy používanými ve firmě a tak z něj vytvořit centrální zdroj dat z hlediska řízení vztahů se zákazníky, resp. vytvářet CRM strategie podložené reálnými daty." více na crmportal.cz
"Výběr vhodného CRM informačního systému (CRM IS) pro daný subjekt je silně individuální proces závislý na mnoha objektivních i subjektivních faktorech. Obecně zle však doporučit postupovat dle následujícího desetibodového rozhodovacího klíče:" více na crmportal.cz
crm online
"Už dávno neplatí, že je ERP systém určen pro velké firmy, a ty malé se musejí spokojit s ekonomickým softwarem nebo Excelem. Není to ale tak dávno, kdy jeho logická součást zvaná CRM byla stále výsadou těch větších. Ani to už dnes není pravda." více na systemonline.cz
"Často se setkáváme s dotazem, co to vlastně je CRM? Je to pouze nějaký software pro řízení kontaktů, který stačí nainstalovat a zákazníci se nám jen „pohrnou“?" více na systemonline.cz
"Často a opakovaně vidíme firmy, které dělají jen určitou část z toho, co by měly dělat, aby pomohly svým obchodníkům získávat v této pro ně zcela nové situaci více zakázek. Když uděláte jen sedmdesát procent toho, co je potřeba, nedosáhnete sedmdesáti procent z cíle, dosáhnete mnohem méně. Je to, jako když jen rychle ucpete díru ve dnu lodi – když záplata nebude těsnit na sto procent, loď bude stále nabírat vodu." více na systemonline.cz
crm forum
"Už dávno neplatí, že je ERP systém určen pro velké firmy, a ty malé se musejí spokojit s ekonomickým softwarem nebo Excelem. Není to ale tak dávno, kdy jeho logická součást zvaná CRM byla stále výsadou těch větších. Ani to už dnes není pravda." více na crmforum.cz
webtrh crm
itbiz crm
fyrma podpis